Trees for all

LEF Green wil een concrete bijdrage leveren aan een groene en gezonde aarde. Bos en natuur spelen hierbij een belangrijke rol.  ‘Via Trees for All dragen wij actief bij aan het tegengaan van klimaatverandering en herstel van ecosystemen en biodiversiteit. Belangrijk vinden we ook dat de lokale bevolking nauw betrokken is bij de projecten.’ LEF Green steunt doormiddel van Trees for All het bosproject in Costa Rica. Het Carara National Park is één van de natuurgebieden met de hoogste biodiversiteit in Midden-Amerika. Door grootschalige ontbossing zijn veel plant- en diersoorten verdwenen. Trees for All gaat samen met o.a. LEF Green de komende jaren minimaal 105.000 bomen planten om de oorspronkelijke natuur te herstellen. 

Costa Rica man te paard

Naast het project in Costa Rica ondersteunen wij ook het vergroenen van Nederland. Op verschillende plekken in Limburg gaat Trees for All samen met o.a. LEF Green dit jaar in totaal 54.950 bomen planten. Het gaat om het aanleggen van bossen en herstellen van zogenoemde ‘graften’. Het gaat om meerdere percelen die verspreid liggen over heel Limburg in de gemeenten Peel en Maas, Venray, Horst aan de Maas, Venlo en Gulpen-Wittem. Bij elkaar opgeteld gaat het om 13,4 hectare verdeeld over percelen in de grootte van 0,5 tot 2 hectare.