De biodiversiteit blijft achteruit gaan.

De afgelopen jaren blijft de biodiversiteit achteruit gaan en slaagt de Europese Unie er niet in de natuur gezonder te maken. Dit blijkt uit het rapport De stand van de natuur in de Europese Unie  waarin staat dat de noodzakelijke investeringen in de natuur uitblijven. Volgens het rapport zijn er wel 'inspirerende succesverhalen', maar is dit niet op voldoende schaal zichtbaar. Vooral met habitats als duinen, moerassen en venen gaat het steeds slechter. Met name Grasland, waarvoor actief onderhoud voor nodig is, verkeerd in een slechte conditie. Gelukkig gaat het beter met de bossen, wel is er een grote behoefte voor het uitbreiden van deze bossen. Verder staat beschreven dat de terugloop van de natuur vooral te wijten is aan niet-duurzame land- en bosbouw, vervuiling en stedelijke groei.

De terugloop van de natuur heeft ook een effect op de vogelsoorten die leven in deze gebieden. Zo verkeert bij 47% van de vogelsoorten in Europa de populatie in goede staat, wel is dit 5% minder dan in 2015. Helaas in het aantal vogelsoorten met een slechte staat gestegen van 32% naar 39%. Daarnaast in het bij 14% van de vogelsoorten onbekend hoe de populatie ervoor staat door ontbrekende gegevens. Toch is het Europese beleid erop gericht om alle wilde vogels te beschermen. In dit beleid worden de Europese lidstaten geacht om de verschillende vogelsoorten en hun habitats te behouden en te herstellen volgens de vogel- en habitatrichtlijnen. Ondanks de terugloop ziet het Europees Milieuagentschap de huidige klimaatverandering en de intensieve landbouw als een groter uitdaging.

Neem contact met ons op

#WijVerbinden

Bel me terug

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in

LEF Green gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close