De klimaatdoelen, wat is er eigenlijk al afgesproken?

Om de klimaatdoelen te halen heeft de Sociaal Economische Raad (SER) vijf tafels bedacht namelijk; elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, en mobiliteit. Maar wat is er nu eigenlijk al afgesproken? Hieronder een korte samenvatting van de gestelde maatregelen.

  • Elektriciteit: De elektriciteitssector heeft afgesproken om in het jaar 2030, 70 tot 80 procent van alle energie uit duurzame bronnen te halen. Om dit te behalen moeten er veel meer zonnepanelen en windmolens worden geplaatst. Gelukkig zijn er al vergevorderde plannen waardoor dit relatief makkelijk uitgevoerd zou kunnen worden.
  • Gebouwde omgeving: In het akkoord is er afgesproken dat voor het jaar 2021 100.000 woningen van woningcorporatie verduurzaamd moeten worden. Denk hierbij aan het afschaffen van gas en warmtenetten aan te sluiten of door individuele en collectieve warmtepompen te installeren.
  • Industrie: De industrie is een van de ingewikkeldere dossiers in het akkoord. Bedrijven in deze sector stellen voor om CO2 onder de grond op te slaan, maar dit is in conflict met milieuorganisaties. Beide partijen zijn nog in gesprek om samen de risico's van CO2 opslag te onderzoeken. Verder is het in deze sector nog onduidelijk hoe deze plannen gefinancierd worden.
  • Landbouw en landgebruik: Voor deze sector geldt een emissiereductie van 3,5 megaton in het jaar 2030. Om dit te realiseren is er naar schatting een investering van 2 tot 4 miljard euro nodig.
  • Mobiliteit: In deze sector missen de concrete plannen nog. Wel zouden elektrisch rijden, openbaar vervoer en fietsen gestimuleerd moeten worden. Maar hoe dit verder gerealiseerd gaat worden in nog onduidelijk.

Het plan is er wel om alle OV-bussen in het jaar 2030 emissievrij te maken. De huidige situatie bemoeilijkt de uitvoering van het klimaatakkoord, daarom is het kabinet op zoek naar extra maatregelen. Is sommige sectors heeft het tot vertragingen geleid, al is het voortgang richting nu nog niet in gevaar.

Neem contact met ons op

#WijVerbinden

Bel me terug

Hi there!

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in

LEF Green gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close